Pernyataan Sikap Forum Bersama Petani Latemmamala Soppeng; Bebaskan Sahidin, Sukardi & Jamadi, Stop Kriminalisasi Petani yang Hidup Dalam Kawasan Hutan!